Aktuell reporänta: 0,00 % (2014-12-17)

Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar.

Välkommen till reporänta.se

Reporänta.se är en informationssajt som ger dig en heltäckande bild av sveriges riksbanks reporänta. Vi reder ut begreppen och ger dig förklaringar. Vi serverar dig den aktuella reporäntan, fakta, historik, statistik och prognoser om reporäntan. Vi hjälper dig också att räkna ut hur en eventuell höjning eller säkning av reporäntan kan påverka dig och din privatekonomi.

Aktuella nyheter

2014-12-17 Aktuell reporänta 0,00%
Riksbanken har sänkt reporäntan till 0,00%. Nollräntan förväntas vara kvar tills andra halvåret 2016 enligt riksbankens prognos.

2008-04-22, Aktuell reporänta 0.50%
Riksbanken sänker reporäntan till 0.25%. Nu är vi nära en nollränta.

2008-04-22, Aktuell reporänta 0.50%
Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,5 procent
Pressmeddelande från Riksbanken: Reporäntan sänks till 0,5 procent

2008-02-11, Aktuell reporänta 1.00%
Ännu en historisk dag då reporäntan sänks till 1.00% vilket är den med råge lägsta reporäntan genom tiderna. Säkningen är en direkt reaktion av att den lågkonjuktur vi är inne i bedöms bli djupare och längre än vad man först trott.
Pressmeddelande från Riksbanken: Reporäntan sänks till 1 procent

2008-12-04, Aktuell reporänta 2.00%
Historisk dag då reporäntan sänks 1.75% vilket är den största sänkningen genom tiderna. Sänkningen skall hjälpa till att mildra den negativa trenden inom produktionen och sysselsättningen i Sverige.
Pressmeddelande från Riksbanken

2008-10-24, Aktuell reporänta 3.75%
Ytterligare en kraftig sänkning av reporäntan inte långt efter förra sänkningen. Riksbanken motiverar sänkningen med att den skall hjälpa till att mildra effekterna av den pågående finanskrisen samtidigt som inflationsmålet på 2% ska uppnås.
Pressmeddelande från Riksbanken

2008-10-08, Aktuell reporänta 4.25%
Sänkning av reporäntan med 0.5 procent till 4,25 %. Sänkningen är en gemensam aktion av flera centralbanker för att mildra den pågående finansiella krisen.
Pressmeddelande från Riksbanken

2008-09-09, Aktuell reporänta 4.75%
Höjning av reporäntan med 0.25 procent till 4,75 %. Med denna höjning vill Riksbanken motverka fortsatta prisökningar på mat och livsmedel för att nå det viktiga inflationsmålet på 2%.
Pressmeddelande från Riksbanken


Evert Carlsson, forskare i nationalekonomi, förklarar vad reporänta är