Historia

Så här kom reporäntan till

Reporänta kom till under sommaren 1994 och tillsammans med inlåningsräntan (räntan banker får på sina pengar i Riksbanken under 7 dagar) och utlåningsräntan (den ränta banker betalar för att låna pengar från Riksbanken under 7 dagar). Innan dess användes marginalräntan för att hålla inflationen under kontroll. Inlåningsräntan ligger alltid 0,75 procentenheter högre än reporäntan. Utlåningsräntan 0,75 procentenheter under reporäntan.

Ordet har engelskt ursprung

Ordet har sitt ursprung i engelskans repurchasing agreement, återköpsavtal, och kallas kortfattat repa.

Viktigt för bankerna

Då bankerna alltid måste ha en viss nivå likvida medel är bankerna beroende av att göra korta lån i Riksbanken, därför är reporäntan väldigt viktig för bankerna.

Topp- och bottennoteringar

Den högsta nivån reporäntan har legat på är under perioden juni 1994 - januari 1996 då reporäntan toppade 8,91%. Bottennoteringen är 1,50% och gällde från juni 2005 - till januari 2006.

Läs mer