Nollränta

Efter de senaste sänkningarna har det börjats tala allt mer om nollränta i media. Men vad innebär nollränta och vad kan det få för konsekvenser för spararna?

Reporäntan till noll procent

Det finns en stor risk att Sverige följer efter i USA:s och Japans spår och inför nollränta. Riksbankchefen Stefan Ingves svarade på frågan om hur stor risken är för att reporäntan sänks till noll procent. "Det finns en risk och vi noterar i vår räntebana att det inte kan uteslutas. Det är inte vårt huvudscenario, där räknar vi inte med att räntan ska behöva sjunka så lågt, men det är inget vi kan utesluta".

Gratis att långa pengar?

Införs nollräntan innebär det trist nog inte att det blir gratis att låna pengar (vänta med att köpa Ferrarin) för varken privatpersoner eller företag. Det borde dock bli billigare då styrräntan sänks så ska detta uppfattas som att det är dags för bankerna att sänka de kommersiella räntorna, och det blir då i sin tur billigare att låna. Men som vi har sett bevis på här under de senaste månaderna så är inte bankerna kända för att följa styrränta minutiöst, i alla fall inte när den går neråt.

Vad gör riksbanken vid nollränta?

Nollräntan innebär för riksbanken att man får syssla med andra metoder och åtgärder än direkt penningpolitik för att uppnå inflationsmålet på 2 procent. I den akademiska litteraturen går det finna exempel på sådana sätt. Prisnivåmål är en metod som har diskuterats fram och tillbaka.

Inflationsmålet

Det innebär att fallande priser vid införandet måste kompenseras av kraftiga prisökningar i framtiden. Om man kommer fram till att prisnivåmålet är rimligt kommer inflationsförväntningarna att öka i takt med deflationen som stiger. Vilket innebär att den reala räntan hålls ner. Detta innebär att riksbanken måste ändra på det redan inarbetade inflationsmålet, vilket i sig är mindre troligt då Stefan Ingves kommenterade frågan: "Det viktiga är att inflationsförväntningarna inställer sig på 2 procent så att vi kan uppnå vårt inflationsmål."

Hålla nere växelkursen

En annan metod som har diskuterats är att hålla växelkursen låg, men med dagens globala instabilitet så känns det inte heller som en speciellt trovärdig väg för riksbanken att ta. Vad man har möjlighet att göra är att rikta in fokus på andra marknader än just den korta penningmarknaden. Som att sälja och köpa statspapper eller andra värdepapper med längre löptid. Genom att kommunicera att man inte har för avsikt att hålla räntan låg under ett längre perspektiv har riksbanken möjlighet att påverka de längre nominella räntorna.