Stefan Ingves

Riksbankschef

Stefan Ingves är Sveriges riksbankschef och har innehaft posten sedan den 1 januari 2006 då den sexåriga mandatperioden påbörjades. Ingves efterträdde Lars Heikenstans.

Utbildning

Ingves föddes den 23 maj 1958 i Åbo, Finland. Som 17-åring åkte Stefan Ingves till USA för att studera men flyttade året efter till Stockholm för att studera på Handelshögskolan i Stockholm. Vid samma skola doktorerade han sedan i nationalekonomi 1984 med avhandlingen Aspects of trade credit (https://www2.hhs.se/efi/summary/184.htm). Avhandlingen diskuterar fördelar och nackdelar med diverse teoretiska modeller för krediter mellan företag.

Tidig karriär

Stefan Ingves blev anställd på sin första topposition 1984 då han blev bankdirektör under 2 år på Handelsbanken. 1984 utsågs han till finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet, där han arbetade fram till 1992. Han var under denna period även verksam som styrelsemedlem i Stockholms fondbörs, Värdepapperscentralen och Riksgäldskontoret.

Avancemang inom finansvärlden

Han fortsatte att klättra uppåt inom den ekonomiska världen 1993 då han blev vald som generaldirektör vid Bankstödsnämnden, vart han även under åren 1995-1995 var riksbankchef.

Internationella valutafonden

1999 valdes han till posten som chef för avdelningen för monetära och finansiella system vid Internationella valutafonden vart han arbetade tills han blev riksbankchef i början av 2006. Han var den första med annan härkomst än Svensk på posten.

Familjen

Stefan Ingves är vänsterhänt och bor för tillfället med hustrun Deborah och sina tre barn i ett radhus i Upplands Väsby, norr om Stockholm.