Vad är reporänta?

Styr marknadsräntan

Reporäntan är ett instrument för Riksbanken att styra den så kallade korta marknadsräntan (räntan på räntebärande värdepapper med max 1 års löptid). Reporäntan är den faktor som bestämmer kostnaden för bankernas upplåning i Riksbanken.

Påverkar bostadslån och sparränta

När reporäntan höjs eller sänks märks detta direkt av för bankernas kunder då det höjer eller sänker räntan på exempelvis bostadslån eller den ränta du får på ditt konto vid inlåning.

Stimulerar ekonomin

Reporänta kan därför användas som ett verktyg för att stimulera konsumtionsvanorna hos befolkningen. Säg att man märker att ekonomin är på väg neråt då vill man att folk konsumerar mer för att få fart på ekonomin, man sänker därför räntorna. Vilket minskar kostnaderna för privatlån och företagslån vilket i sin tur kan leda till att folk konsumerar mer.

Kontrollerar inflationen

Samt om Riksbanken antar att inflationen är på väg upp kan man då höja reporäntan, då ett av Riksbankens mål är att hålla nere inflationen, vilket leder till att bankernas räntor stiger och det blir dyrare att låna. Inflationen hålls då nere.

Läs mer